[اسم]

prospects

/ˈprɑːspekts/
قابل شمارش

1 آینده (کاری) چشم‌انداز

معادل ها در دیکشنری فارسی: آتیه
  • 1.good job prospects
    1. آینده کاری درخشان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان