[اسم]

prostate

/pɹˈɑːsteɪt/
قابل شمارش

1 پروستات (غده)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پروستات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان