[اسم]

Quaker

/ˈkweɪkər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کوئیکر (عضو جنبش مذهبی) جنبش مذهبی کوئیکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان