[صفت]

quantifiable

/ˌkwɑntɪˈfaɪəbɛl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more quantifiable] [حالت عالی: most quantifiable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قابل اندازه‌گیری قابل سنجش

  • 1.quantifiable data
    1. داده‌های قابل اندازه‌گیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان