[اسم]

quality of life

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیفیت زندگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان