[اسم]

quitter

قابل شمارش

1 آدم بی پشتکار آدم سست‌عنصر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان