[اسم]

radian

/ɹˈeɪdiən/
قابل شمارش

1 رادیان (هندسه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان