[صفت]

radiant

/ˈreɪdiənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more radiant] [حالت عالی: most radiant]

1 درخشان تابناک، پر جلا

  • 1.The actor's radiant smile captivated the audience.
    1 . لبخند پر جلای هنرپیشه مخاطبین را مسحور کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان