[اسم]

rebus

/ˈribəs/
قابل شمارش

1 معمای مصور معمای شکلی

  • 1.Egyptian writing uses the principle of the rebus.
    1. نگارش مصری از قاعده معمای مصور استفاده می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان