[صفت]

recalcitrant

/rɪˈkælsɪtrənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more recalcitrant] [حالت عالی: most recalcitrant]

1 سرکش نافرمان

مترادف و متضاد disobedient rebellious unruly
  • 1.a class of recalcitrant fifteen-year-olds
    1. کلاسی از پانزده ساله های [دانش آموزان پانزده ساله] سرکش
  • 2.the recalcitrant soldier
    2. سرباز نافرمان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان