[اسم]

reparations

قابل شمارش

1 غرامات (جنگی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: غرامات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان