[اسم]

repast

/ˌriˈpæst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وعده غذایی خوراک

مترادف و متضاد meal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان