[صفت]

repayable

/riˈpeɪəbəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بازپرداخت کردنی پس دادنی

  • 1.a repayable loan
    1. یک وام بازپرداخت کردنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان