[صفت]

roaring

/ɹˈoːɹɪŋ/
قابل مقایسه

1 غران پرخروش، خروشان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان