[اسم]

roundworm

/ˈraʊndwɜːrm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کرم لوله‌ای کرم حلقوی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان