[صفت]

rousing

/ˈraʊzɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more rousing] [حالت عالی: most rousing]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هیجان‌انگیز شورانگیز، پرشور و حرارت، پرانرژی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان