[اسم]

router

/ˈruːtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رهیاب (دستگاه رایانه‌ای شبکه‌ای)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان