[اسم]

router

/ˈruːtər/
قابل شمارش

1 رهیاب (دستگاه رایانه‌ای شبکه‌ای)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان