[اسم]

rover

/ˈroʊvər/
قابل شمارش

1 کاوشگر (فضایی)

  • 1.a lunar rover
    1. یک کاوشگر قمری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان