[اسم]

row house

/ˈroʊ haʊs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجتمع مسکونی آپارتمانی

مترادف و متضاد terraced house town house
  • 1.They live in a row house in Washington’s Mount Pleasant neighborhood.
    1. آنها در یک مجتمع مسکونی آپارتمانی در محله مونت پلیزنت در واشنگتن زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان