[صفت]

roving

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرگردان خانه‌به‌دوش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان