[اسم]

saddlery

/sædləri/
غیرقابل شمارش

1 هنر زین‌سازی

2 زین و اقلام چرمی مخصوص اسب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان