[اسم]

sadist

/sˈeɪdɪst/
قابل شمارش

1 فرد آزارگر فرد دگرآزار، سادیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزارگر سادیست مردم‌آزار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان