[اسم]

safari

/səˈfɑri/
قابل شمارش

1 سیاحت اکتشافی (به ویژه در افریقا)

  • 1.A one week safari
    1. یک سیاحت اکتشافی یک هفته‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان