[اسم]

sadness

/ˈsæd.nəs/
غیرقابل شمارش

1 غم حزن، ناراحتی، غمگینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اندوه تاثر حزن غصه ماتم
  • 1.Happiness and sadness are abstract.
    1. خوشحالی و غم انتزاعی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان