[اسم]

sadism

قابل شمارش

1 آزارگری سادیسم، دگرآزاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیگرآزاری سادیسم مردم‌آزاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان