[اسم]

sadhu

/ˈsɑːduː/
قابل شمارش
[جمع: sadhus]

1 مرتاض سادو، انسان مقدس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان