[اسم]

seduction

/sɪdˈʌkʃən/
قابل شمارش

1 فریب اغوا، گمراه‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اغفال اغوا فریب

2 فریبندگی اغواگری

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسوسه
مترادف و متضاد lure
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان