[صفت]

sedulous

/ˈsedjʊləs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sedulous] [حالت عالی: most sedulous]

1 کوشا دقیق، جدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلاشگر
مترادف و متضاد diligent meticulous nonchalant
  • 1.A sedulous man who knows what to do.
    1. مردی کوشا (و دقیق) که می داند چه کار کند.
  • 2.sedulous care
    2. مراقبت دقیق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان