[صفت]

seductive

قابل مقایسه

1 فریبنده اغواکننده، وسوسه‌انگیز، تحریک‌آمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسوسه‌انگیز فریبنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان