[اسم]

semiotics

/sˌɛmɪˈɑːɾɪks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نشانه‌شناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشانه‌شناسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان