[اسم]

semolina

/ˌseməˈliːnə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آرد سمولینا

  • 1.Mix flour, semolina flour and salt in a bowl.
    1. آرد و آرد سمولینا و نمک را در ظرفی مخلوط کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان