[اسم]

Senate

/ˈsenət/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجلس سنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنا مجلس سنا
a member of the Senate
عضوی از مجلس سنا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان