[اسم]

semitone

/sˈɛmɪtˌoʊn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیم‌پرده (موسیقی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیم‌پرده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان