[صفت]

Semitic

/sɛmˈɪɾɪk/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان