[اسم]

serotonin

قابل شمارش

1 سروتونین (نوعی انتقال‌دهنده عصبی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان