[فعل]

to sermonize

/ˈsɜrmənaɪz/
فعل ناگذر
[گذشته: sermonized] [گذشته: sermonized] [گذشته کامل: sermonized]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موعظه کردن نصیحت کردن، درباره اخلاقیات سخن گفتن (به‌طور خسته‌کننده)

disapproving
مترادف و متضاد moralize
  • 1.This man always sermonizes.
    1. این مرد همیشه نصیحت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان