[صفت]

serpentine

/ˈsɜrpənˌtaɪn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more serpentine] [حالت عالی: most serpentine]

1 حیله‌گر موذی، فریب‌کار

مترادف و متضاد treacherous
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان