[اسم]

sermon

/ˈsɜːrmən/
قابل شمارش

1 موعظه خطبه (مذهبی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: خطابه خطبه وعظ موعظه
  • 1.a long sermon
    1. یک خطبه طولانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان