[اسم]

series

/ˈsɪr.iːz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سریال

معادل ها در دیکشنری فارسی: سریال مجموعه
مترادف و متضاد serial set of programmes
 • 1.I missed the second episode of the series so I don't know what's going on now.
  1. قسمت دوم سریال را ندیدم، بنابراین الان نمی‌دانم داستان از چه قرار است.
a comedy series
یک سریال کمدی

2 سلسله زنجیره، سری، مجموعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: رشته ریسه سری سلسله
مترادف و متضاد sequence set succession
series of something
مجموعه/سلسله/زنجیره‌ای از چیزی
 • 1. a series of bad coincidences
  1. سلسله‌ای از اتفاقات بد
 • 2. a series of wrong decisions
  2. زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه
 • 3. series of events
  3. مجموعه‌ای از رخدادها
a book series on architecture
سری کتاب‌هایی درباره معماری

3 مسابقات

مترادف و متضاد a set of games
the World Series
مسابقات جهانی
 • The Yankees won the World Series.
  "یانکی‌ها" [تیم یانکی] برنده مسابقات جهانی شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان