[اسم]

sex

/seks/
قابل شمارش

1 جنسیت جنس

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنس جنسی جنسیت
مترادف و متضاد gender
 • 1.How can you tell what sex a fish is?
  1. چطور می‌توان جنسیت یک ماهی را تشخیص داد؟
 • 2.Some tests enable you to find out the sex of your baby before it's born.
  2. برخی آزمایشات شما را قادر می‌سازند که قبل از تولد به جنسیت بچه‌تان پی ببرید.
 • 3.What sex is your cat?
  3. گربه شما چه جنسیتی دارد؟
sex discrimination
تبعیض جنسیت
the opposite sex
جنس مخالف
توضیحاتی در رابطه با اسم sex
واژه sex به‌عنوان اسم، در این مفهوم اشاره دارد به مذکر یا مونث بودن یا همان جنسیت چیزی. این اسم هم برای انسان‌ها به کار رفته و هم برای حیوانات. مثال:
".Please indicate your sex and date of birth below" (لطفا جنسیت و تاریخ تولد خود را در زیر مشخص [بیان] کنید.)

2 مقاربت جنسی

مترادف و متضاد coitus intercourse sexual intercourse
 • 1.unprotected sex
  1. مقاربت جنسی محافظت نشده [عدم استفاده از کاندوم و ... ]
to have sex
مقاربت جنسی داشتن
 • Having sex is overrated.
  در مقاربت جنسی داشتن مبالغه شده است.
sex education
آموزش‌هایی درباره مقاربت جنسی
 • Most young people now receive sex education at school.
  امروزه بیشتر جوانان در مدرسه آموزش‌هایی درباره مقاربت جنسی می‌بینند.
توضیحاتی در رابطه با اسم sex
واژه sex در این مفهوم اشاره دارد به عمل نزدیکی جنسی دو جاندار. هدف اصلی این نزدیکی تولید مثل است، ولی جزء لذات عمده انسانی نیز محسوب می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان