[اسم]

sewage

/ˈsuːɪdʒ/
غیرقابل شمارش

1 فاضلاب

معادل ها در دیکشنری فارسی: پساب فاضلاب گنداب
  • 1.sewage disposal
    1. تخلیه فاضلاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان