[اسم]

severance

/sˈɛvɚɹəns/
قابل شمارش

1 جدایی قطع رابطه، انفصال

معادل ها در دیکشنری فارسی: انفصال قطع قطع رابطه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان