[اسم]

shingle

/ˈʃɪŋɡl/
غیرقابل شمارش

1 قلوه‌سنگ

a shingle beach
یک ساحل قلوه‌سنگی

2 توفال تخته چوبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان