[اسم]

Shinto

/ˈʃɪntoʊ/
غیرقابل شمارش

1 آیین شینتو

مترادف و متضاد Shintoism
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان