[صفت]

ship-to-shore

/ʃˈɪptəʃˈoːɹ/
غیرقابل مقایسه

1 کشتی به ساحل (ارتباط) کشتی به خشکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان