[اسم]

shipload

/ʃˈɪploʊd/
قابل شمارش

1 به میزان ظرفیت کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان