[اسم]

shingles

/ʃˈɪŋɡəlz/
غیرقابل شمارش

1 زونا (نوعی بیماری ویروسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: زونا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان