[اسم]

stair

قابل شمارش

1 پله

معادل ها در دیکشنری فارسی: پله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان