[اسم]

stairwell

/ˈsterwel/
قابل شمارش

1 راه پله

  • 1. The stairwell echoed with the sounds of feet.
    1 . در راه پله صدای پا پژواک می شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان