[اسم]

stakeholder

/stˈeɪkhoʊldɚ/
قابل شمارش

1 ذی‌نفع سهام‌دار

2 بانک‌دار (قمار) نگهدارنده پول‌های شرط‌بندی‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان